Dzień dobry, chciałam zapytać w jaki sposób można odróżnić głoski miękkie od zmiękczonych. Co to są głoski miękkie i zmiękczone. Czy głoski "ć", `ś", "ź", "ń", "ki", "gi" (gdy odpowiada im ortograficzne "ć", `ś", "ź", "ń", "ki", "gi";  np. "ć"  w wyrazie ćma lub  lub "ś" w wyrazie świat) są głoskami miękkimi czy zmiękczonymi?

 

       Spółgłoski miękkie (palatalne) to takie głoski, przy których wymawianiu podstawową artykulacją jest zwarcie lub szczelina między środkową częścią grzbietu języka a podniebieniem twardym. W związku z tym - w klasyfikacji ze względu na miejsce artykulacji - nazywa się je głoskami środkowojęzykowymi. Wśród nich wyróżnia się spółgłoski prepalatalne (bo środek języka zbliża się do przedniej części podniebienia): ś, ź, ć, dź, ń oraz postpalatalne (bo środek języka kieruje się ku tylnej części podniebienia): k`, g`, h`.

      Natomiast spółgłoski zmiękczone (spalatalizowane) to takie głoski, których główna artykulacja jest inna niż środkowojęzykowa, a wysklepienie środka języka ku podniebieniu twardemu jest dodatkowym ruchem artykulacyjnym, np. zmiękczone jest m w wyrazie miska czy b w wyrazie biwak (podstawową artykulacją jest w tym wypadku zwarcie warg).

      Zarówno w przywołanych wyrazach ćma i świat, jak też w wyrazach ciocia i siano występują głoski  miękkie ć i ś - mają one co prawda odmienną postać graficzną, ale ich wartość fonetyczna jest taka sama.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 16.01.2012, godz. 21:54 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn