Koło Naukowe Krytyków Literackich zaprasza na pierwszą część cyklu „Spotkania z Krytyką".

W poniedziałek 10 grudnia gościem będzie Dariusz Nowacki.

Godz. 15 Metakrytyka

Godz. 16.30 Wokół Reisefieber M. Łozińskiego

Sala GG 208

We wtorek 11 grudnia

Godz. 15 Warsztaty „Sztuka pisania recenzji" które prowadzi Arkadiusz Bagłajewski

Sala GG 108


W ramach spotkań i warsztatów zamierzamy dyskutować o tym, czym jest krytyka, czy jest nam w ogóle potrzebna, kim powinien być krytyk literacki, jakie są problemy współczesnej krytyki literackiej w Polsce. Planujemy też skonfrontować rozważania teoretyczne z praktyką, rozmawiając o książce M. Łozińskiego Reisefieber.


Nasi goście:

Dariusz Nowacki

Adiunkt w Zakładzie Krytyki Literackiej UŚ. Współredaguje dwumiesięcznik kulturalny „Opcje", w którym prowadzi dział literatury. Stały współpracownik kilku pism literackich. Do czerwca 2007 roku członek redakcji kwartalnika „FA-art". Zajmuje się głównie współczesną prozą polską, zwłaszcza autorów wchodzących na literacki rynek. Wydał tom szkiców krytycznych Zawód: czytelnik. Notatki o prozie polskiej lat 90. (1999) oraz książkę „Ja" nieuniknione. O podmiocie pisarstwa Jerzego Andrzejewskiego (2000). Urodził się w 1965 r. w Bydgoszczy. Mieszka w Sosnowcu.

Arkadiusz Bagłajewski

Badacz literatury, pracownik UMCS, znawca romantyzmu, a także krytyk literacki. Ściśle związany z kwartalnikiem „Kresy" od początku jego istnienia, od 1995 redaktor naczelny pisma. Autor monografii Ostatni romantyk. Twórczość liryczna Kornela Ujejskiego (1999). Urodził się w 1962 roku. Mieszka w Lublinie.


Hanna Jastrzębska

Autor: Agnieszka Dybek
Ostatnia aktualizacja: 05.12.2007, godz. 11:28 - Agnieszka Dybek