W dniu 3 czerwca br. miało miejsce spotkanie członków Wschodniego Klastra Komunalnego.

Miejsce spotkania: Instytut Inżynierii Środowiska WZNoS

 

Członkami Klastra są podmioty świadczące usługi z zakresu gospodarki odpadami oraz działające na rzecz ochrony środowiska. Do członków Klastra należy m.in. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Najważniejszym zadaniem Klastra jest inicjowanie działań badawczo rozwojowych i wdrażanie  nowoczesnych, innowacyjnych technologii i działań
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi ze szczególnym uwzględnieniem procesów i metod ograniczania ich szkodliwego wpływu na środowisko naturalne.

Autor: Joanna Dyrda-Muskus
Ostatnia aktualizacja: 06.06.2014, godz. 10:38 - Joanna Dyrda-Muskus