SPOTKANIE EKSPERTÓW

 

Projekt badawczy:

„Rodzina bogactwem /dobrem/ dla społeczeństwa”

(Rzym, 16 – 17 marca 2012)

 

    Papieska Rada ds. Rodziny, której przewodniczącym jest J.E. Kard. Ennio Antonelli, zainicjowała w latach 2010-2012 międzynarodowe badania socjologiczne współczesnej rodziny. Do badań przystąpiła również Konferencja Episkopatu Polski. Organizacji polskiej części projektu podjęła się Rada ds. Rodziny KEP. Opracowanie badań zostało zrealizowane w Katedrze Życia Społecznego Rodziny, kierowanej przez ks. prof. dr hab. Jerzego Koperka w Instytucie Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II we współpracy z Zakładem Europeistyki na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, kierowanym przez prof. zw. dr hab. Wiesława Bokajło.

    Przeprowadzone badania dotyczyły rodziny i jej funkcjonowania w warunkach społecznych w różnych krajach (Italii, Hiszpanii, USA, Meksyku, Brazylii i Polski). Ich celem było zdiagnozowanie potrzeb rodzin, możliwych obszarów wsparcia oraz odpowiedzenie na pytanie na ile współczesna rodzina jest bogactwem (dobrem) dla społeczeństwa. W tym celu przeprowadzono ankietę anonimową w poszczególnych regionach polskich wśród rodzin w  wieku 30-55 lat. Przeprowadzenia ankiety podjęły się Diecezjalne Wydziały Duszpasterstwa Rodzin z 42 diecezji polskich. Otrzymane wyniki posłużyły do opracowania badań statystycznych w tym zakresie.

    Obecna publikacja zawiera angielską i polską wersję raportu z badań przeprowadzonych w Polsce, który został zaprezentowany podczas Expert Meeting zorganizowany przez Papieską Radę ds. Rodziny w Rzymie w dniach 16 - 17 marca 2012 r. Celem tego spotkania było przedstawienie i przedyskutowanie raportów z wyników badań socjologicznych przeprowadzonych w krajach biorących udział w tym międzynarodowym projekcie. Expert Meeting stanowił również istotny etap przygotowania do VII Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie (30 maja - 3 czerwca 2012 r.) z udziałem Papieża Benedykta XVI.

 

RAPORT PDF 

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 21.05.2012, godz. 08:25 - Ewa Zięba