W poniedziałek, 3 grudnia 2018 r., w Instytucie Socjologii KUL odbyło się Spotkanie Kapituły Pracodawców i Ekspertów. Wzięli w nim udział: Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych ds. Studenckich i Kształcenia dr hab. Elżbieta Rydz, prof. KUL, Dyrektor Instytutu Socjologii dr hab. Wioletta Szymczak, prof. KUL, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie, przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przedstawiciel TVP3 Lublin, przedstawiciele Europejskiego Domu Spotkań - Fundacji Nowy Staw, przedstawicielka doktorantów, przedstawiciele studentów.

 

Spotkanie poświęcone było studiom socjologicznym I i II stopnia realizowanym na WNS KUL. Dyskutowano na temat atrakcyjności programu studiów na kierunku Socjologia, jakości sylabusów, zakresu kompetencji, jakie otrzymuje absolwent, organizacji praktyk studenckich, informacji na stronach internetowych i ich czytelności i dostępności dla studentów oraz interesariuszy zewnętrznych. Członkowie kapituły podkreślali znaczenie kompetencji miękkich, które nabywa student podczas studiów, czytelności i dostępności stron internetowych. Uznali też za ważne umieszczanie przez pracowników naukowych linków do swoich publikacji.

 

Więcej [+]

---- adn. po Radzie Instytutu z 06.12.2018

 

Sugestie członków Kapituły przekazano członkom Rady Instytutu na posiedzeniu dnia 6 grudnia, z prośbą o zwrócenie uwagi na w/w kwestie. Pracownicy prowadzący zajęcia praktyczne, przejrzeli sylabusy zajęć, by sprawdzić, na ile w/w zakres kompetencji jest w nich przewidywany. Uzupełniono również stronę internetową o najnowsze publikacje pracowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Tomasz Peciakowski
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2018, godz. 03:06 - Tomasz Peciakowski