Spotkanie „Męczennicy za Kościół i Polskę z Cerkwi Unickiej”

Spotkanie online Męczennicy za Kosciół i Polskę z Cerkwi UnickiejZa dążenie do jedności Kościoła zapłacił własnym życiem. Postać błogosławionego Jozefata Kuncewicza, męczennika jedności, oraz dzieje jego kultu przypomina książka „Unii i Polski ozdoba i chwała. Księża zmartwychwstańcy wobec kultu i kanonizacji św. Jozafata”, której autorami są ks. prof. Andrzej Gieniusz CR (Papieski Uniwersytet Urbaniana) oraz dr hab. Włodzimierz Osadczy prof. KUL. Centrum Ucrainicum KUL, jako współorganizator wydarzenia, zaprasza na spotkanie online Męczennicy za Kościół i Polskę z Cerkwi Unickiej, w ramach którego odbędzie się prezentacja książki z udziałem autorów. Wydarzenie odbędzie się 23 stycznia 2021 o godz. 16, w dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionych męczenników unickich, na Facebooku, profile Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Kresowego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Św. Jozafat Kuncewicz (1580-1623), nazwany przez Jana Pawła II apostołem pojednania, był propagatorem Unii Brzeskiej, w wyniku której powstał Kościół grekokatolicki. Poniósł śmierć męczeńską z rąk prawosławnych mieszczan Witebska. Podczas jego kanonizacji w Rzymie w 1877 r., papież Pius IX podarował Polakom pozostającym w niewoli zaborców Świecę Niepodległości, którą mieli zapalić w „wolnej Warszawie”. I choć na spełnienie tej prośby papieża przyszło czekać jeszcze wiele lat, to  świeca zapłonęła 11 stycznia 1920 r. w katedrze warszawskiej, jako symbol odrodzenia Polski.

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2021, godz. 15:09 - Leszek Wojtowicz

Utworzenie: 2021-01-19