W dniu 28 września o godz. 13.00 na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o

Społeczeństwie KUL odbędzie się spotkanie edukacyjne na temat palenia papierosów i

profilaktyki zjawiska pt.

 

Palenie skraca młodość

 

Sala 102 WZPiNoS KUL w Stalowej Woli.

Organizatorzy: Koło Naukowe Doktorantów KUL Ars Educandi, Instytut Pedagogiki.

Patronat Honorowy: Fundacja Uniwersytecka w Stalowej Woli.

Adresaci: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, osoby zainteresowane

tematyką.

Wykład poprowadzi dr Anna Witkowska-Paleń – pracownik naukowy Wydziału

Zamiejscowego Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.

Jej najważniejsze projekty naukowo-badawcze to m.in. Kobieta we współczesnym

społeczeństwie, Zachowania destrukcyjne młodzieży szkolnej w gminie Lesko.

Jest ona ponadto autorką kilkudziesięciu artykułów o instytucji kurateli sądowej,

przemocy w rodzinie, zjawiskach z zakresu patologii społecznej i przestępczości.

Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji i seminariów naukowych (polskich i

zagranicznych). Została wyróżniona nagrodą pierwszego stopnia dla publikacji akademickiej

przyznanej przez Towarzystwo Socjologiczne Ukrainy – Regionalny Oddział Lwowski.

Kontakt: doktorancistw@onet.eu

Zapraszamy do udziału!

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2015, godz. 20:43 - Rafał Podleśny