22 stycznia 2020 r. pracownicy i studenci Sekcji Teologii Pastoralnej KUL złożyli sobie życzenia noworoczne na spotkaniu opłatkowym.

 

Autor: Marek Fiałkowski
Ostatnia aktualizacja: 25.02.2020, godz. 21:43 - Marek Fiałkowski