Spotkanie promocyjne antologii:

 

Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna
 
2 czerwca 2011 roku
godz. 18.00
KUL - Collegium Norwidianum 208
 
 
W spotkaniu wezmą udział:
Michał Larek, Jerzy Borowczyk, Andrzej Niewiadomski
 
Prowadzenie:
Maciej Topolski
 
Organizator:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
 

 

Antologia Powiedzieć to inaczej. Polska liryka nowoczesna (Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2011) ułożona przez Jerzego Borowczyka i Michała Larka obejmuje obszerny wybór wierszy ponad trzydziestu polskich poetów XX i XXI wieku.
 
Ryszard K. Przybylski o antologii Powiedzieć to inaczej:
 
„Projekt Jerzego Borowczyka i Michała Larka proponuje zmianę. Zmianę gwałtowną, dzięki temu jednak wyrazistą. To bez wątpienia propozycja przewietrzenia biblioteki, w której dawno nie otwierano okien. Radykalizm nie wiąże się w tym przypadku jednak z zapędami likwidatorskimi. Fakt, iż pewnych poetów czytelnik w niej nie znajdzie, nie idzie w parze z pozbawianiem ich znaczenia i wagi. Sprawa wydaje się o wiele prostsza: otóż nie wnoszą oni niczego istotnego do narracji na temat poezji nowoczesnej. Oczywiście, jeśli zgodzimy się z Borowczykiem i Larkiem na ich sposób definiowania samej nowoczesności. Aby to uczynić, pierwej musimy zaangażować się w spór, wziąć udział w debacie. A co może bardziej sprzyjać samej poezji, jeśli nie dyskusja jej dotycząca?"
 
Michał Larek (ur. w 1978 r.), adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Nowoczesnej IFP UAM, redaktor „Czasu Kultury", wykładowca w WSNHiD; krytyk literacki, czasem teatralny. Zajmuje się literaturą XX i XXI wieku, antropologią mediów i kulturą popularną. Wydał tom wywiadów z pisarzami Rozmowa była możliwa (razem z J. Borowczykiem), współredagował Kres logocentryzmu i jego kulturowe konsekwencje. Publikował m.in. w „Kresach”, „Tekstualiach”, „Teatrze”.

Jerzy Borowczyk (ur. w 1968 r.), jako historyk literatury (na polonistyce UAM) zajmuje się romantyzmem. Ogłosił doktoratRekonstrukcja procesu filomatów i filaretów 1823-1824 (Poznań 2003), pisał do tomów zbiorowych poświęconych Mickiewiczowi, Słowackiemu, Norwidowi i Krasińskiemu. Pisuje również o literaturze dwudziestego wieku i najnowszej. Publikuje w „Czasie Kultury”, którego jest redaktorem, a ponadto drukował swoje teksty w „Pamiętniku Literackim”, „Ruchu Literackim”, „Kresach”, „Polonistyce”, „Frondzie”, „Arcanach”. Zdarzają mu się publikacje na portalu sztukapilki.pl
 
Andrzej Niewiadomski (ur. w 1965 r.), pracuje w Zakładzie Literatury Współczesnej na UMCSie. Współzałożyciel i członek redakcji kwartalnika „Kresy”. Autor sześciu tomów poezji, książek literaturoznawczych, licznych artykułów i szkiców. Publikował m.in. w „Odrze”, „Twórczości”, „Pamiętniku Literackim”, „Arkadii”, „Akcencie”. Nominowany do Literackiej Nagrody Gdynia 2011. Mieszka w Lublinie.

Autor: Błażej Gębura
Ostatnia aktualizacja: 02.12.2011, godz. 14:18 - Błażej Gębura