Zapraszamy wszystkich studentów kierunku Biotechnologia, na spotkanie dotyczące realizacji projektu: „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” realizowanego ze środków NCBR w ramach POWER 3.5. w latach 2018-2022.

 

Spotkanie odbędzie się w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 12.45 w Instytucie Biotechnologii s. B-008. W spotkaniu uczestniczyć będą pracownicy Uniwersyteckiego Centrum Rozwoju Kompetencji odpowiedzialni obecnie za realizację projektu.
W trakcie spotkania zostaną przekazane informacje na temat:

  • kursów i szkoleń dla studentów, które odbędą się w roku akademickim 2018/2019 (m.in. praktyczne kursy chromatografii i cytometrii, kurs specjalistycznego języka angielskiego),
  • staży dla absolwentów (kryteria naboru, wysokość wynagrodzeń, dofinansowania do zakwaterowania, podsumowanie zakończonej edycji staży).
Autor: Iwona Wysk
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2018, godz. 13:19 - Iwona Wysk