kovac
Michal Kováč
(ur. 1930)

Pochodzi ze wsi Ľubiša we wschodniej Słowacji. Studiował w Bratysławie na Akademii Handlowej i w Wyższej Szkole Ekonomicznej, uzyskując tytuł inżyniera. Po rocznej pracy jako asystent w Wyższej Szkole Ekonomicznej podjął pracę w oddziale Narodowego Banku Czechosłowackiego (1956-89), w międzyczasie przez rok będąc wykładowcą w Szkole Bankowości na Kubie, był także wykładowcą akademickim w Bratysławie. W latach 1967-69 był delegatem Banku Żywnościowego w Londynie, odwołany po stłumieniu Praskiej Wiosny, pracował potem w Bratysławie jako urzędnik bankowy. Członek Komunistycznej Partii Czechosłowacji, usunięty z niej w 1970 r. W latach 1978-89 ponownie pracował jako pracownik naukowo-badawczy, zajmując się kwestiami makroekonomii, polityki monetarnej i bankowości.

Po „aksamitnej rewolucji" został ministrem finansów w rządzie Słowacji, a od 1990 r. również posłem z ramienia Stowarzyszenia Przeciw Przemocy. W 1992 r. został przewodniczącym Zgromadzenia Federalnego, którą to funkcję pełnił aż do rozpadu federacji. 15 lutego 1993 wybrany pierwszym prezydentem Republiki Słowackiej. Funkcję sprawował do 2 marca 1998 r. Żonaty, ma dwóch synów.Michal Kováč (b. 1930) comes from village Ľubiša in the Eastern Slovakia. He studied in Bratislava in the Commercial Academy and in the School of Economy and graduated as an engineer. After one year as an assistant in the School of Economy he started his job in the Czechoslovakian National Bank (1956-1989) meanwhile teaching for a year in the Banking School on Cuba, as well as being an academic teacher in Bratislava. In 1967-1969 he was Food Bank delegate in the London, dismissed after Prague Spring suppression. Later worked in Bratislava as a bank clerk. Till expulsion in 1970 he had been a member of the Czechoslovakian Communist Party. In 1978-89 again started his work as a research fellow and scientist, researching macroeconomics, monetary policy and banking issues.

After the Velvet Revolution he became the Minister of Finance in the Slovakian government, and since 1990 also a parliament representative of Association Against Violence. In 1992 he became a Head of the Federal Assembly until the Dissolution of the federation. He was elected the first president of the Republic of Slovakia in 15 February 1993 and pursued those activities till 1998. Married, has two sons.

Autor: Magdalena Waniewska-Bobin
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2007, godz. 08:38 - Magdalena Waniewska-Bobin