Ks. Dziekan Sławomir Nowosad i ks. prof. Krzysztof Góźdź
w dniu 2 lipca br. prowadzili rozmowy w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego na temat najważniejszych spraw związanych
z naukami teologicznymi w kontekście reformy szkolnictwa wyższego.

W długiej rozmowie z ministrem Wojciechem Murdzkiem szczególną uwagę poświęcono kształceniu doktoranckiemu i konieczności zachowania wymagań kościelnych odnośnie do uzyskania stopnia akademickiego licencjata kanonicznego z poszczególnych specjalności teologicznych.

 

 

Autor: WT
Ostatnia aktualizacja: 06.07.2020, godz. 07:44 - Ewa Zięba