Sprawdź jak skutecznie możesz działać dla przyrody – zostań Strażnikiem Miejsc Przyrodniczo Cennych.

 

 

 

 

 

Pracownia na rzecz Wszystkich Istot zaprasza do udziału w projekcie edukacyjnym Strażnicy Miejsc Przyrodniczo Cennych (w skrócie SMPC).

 

Projekt SMPC przeznaczony jest dla osób o ugruntowanej wiedzy przyrodniczej, głównie studentów kierunków przyrodniczych, aktywistów ekologicznych, pasjonatów przyrody, którzy chcą podejmować działania dla ochrony przyrody a zarazem chcą być skuteczni w tych działaniach. Skuteczność taką gwarantuje znajomość procedur administracyjno-
-prawnych oraz udział w postępowaniu administracyjnym bądź legislacyjnym.

Szkolenie SMPC ma na celu tworzenie społeczeństwa obywatelskiego, które opiniuje decyzje wydawane w sprawach środowiska – naszego wspólnego dobra.

 

Pracownia prowadzi szkolenia SMPC już od 15 lat. Program szkoleń jest dostosowywany do zmian w polskim prawodawstwie i zmieniających się realiów, w miarę m.in. transponowania prawa międzynarodowego i wspólnotowego.

 

Zajęcia SMPC poprowadzą osoby zajmujące się na co dzień praktyczną działalnością na rzecz ochrony przyrody, będące pracownikami uczelni wyższych oraz organizacji ekologicznych.

 

SMPC to kompleksowe szkolenie, wymagające pracy i wysiłku osób zakwalifikowanych, uczestnictwo we wszystkich etapach szkolenia jest obowiązkowe. Na szkolenie SMPC składa się:

-          odbycie 3 czterodniowych zjazdów w I, II i III kwartale 2011 roku (zajęcia stacjonarne w ośrodku PnrWI w Bystrej k/Bielska Białej ; zagadnienia przyrodniczo-administracyjno-prawne)

-           tygodniowy wyjazd terenowy w II kwartale 2011 roku (obszar Natura 2000, przekazanie umiejętności w zakresie badania wartości przyrodniczych obszarów Natura 2000)

-          dwudniowe szkolenie medialne w II kwartale 2011 roku (przygotowanie uczestników do nawiązania współpracy ze środkami masowego przekazu)

-          wakacyjna dwutygodniowa praktyka w ośrodku w Bystrej

-          przeprowadzenie przez uczestników szkolenia lokalnej kampanii ochrony miejsca cennego przyrodniczo

 

Przez cały okres szkolenia uczestnicy mogą liczyć na wsparcie merytoryczne i pomoc koordynatora projektu, pełniącego rolę opiekuna SMPC. Uczestnicy szkolenia będą mieli do dyspozycji wspólną platformę internetową (w formie listy dyskusyjnej). Poprzez tą formę komunikacji będą mieli możliwość dzielenia się doświadczeniami, napotykanymi problemami w trakcie trwania szkolenia i realizowania swojej lokalnej kampanii ochrony miejsca cennego przyrodniczo.

 

Osoby zainteresowane szkoleniem mogą wziąć ponadto udział w warsztatach motywacyjnych, bazujących na organizowanych przez stowarzyszenie od 15 lat, warsztatach Zgromadzenie Wszystkich Istot.

 

Jeżeli nie chcesz czuć się bezsilny w obliczu zniszczeń przyrody, weź udział w szkoleniu i zostań Strażnikiem Miejsc Przyrodniczo Cennych.

 

"Wejdź na stronę www.pracownia.org.pl/straznicy-miejsc-przyrodniczo-cennych - pobierz ankietę zgłoszeniową".

 

Jeżeli chcesz więcej informacji na temat szkolenia, chciałbyś zaprosić nas na spotkanie w swoim kole naukowym, grupie przyrodników, skontaktuj się z koordynatorem projektu:
Karina Nowicka-Kudłacz, adres e-mail:  karina@pracownia.org.pl. 

 

 

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot

 

Adres: 43-360 Bystra ul. Jasna 17, tel./fax.: (+48)/33/ 817 14 68; tel. /33/ 818  31 53

e-mail: biuro@pracownia.org.pl, http://www.pracownia.org.pl

Konto bankowe: BS Bystra, 15 8133 0003 0001 0429 2000 0001

Autor: Weronika Goraj
Ostatnia aktualizacja: 10.12.2010, godz. 15:46 - Weronika Goraj