Sprawozdania z zebrań Koła: 

 

 

 

 

 

Sprawozdania z zebrań Koła Starożytniczego Studentów KUL w roku akad. 2008/2009

 

Sprawozdania z zebrań Koła Starożytniczego Studentów KUL w roku akad. 2009/2010

 

Sprawozdania z zebrań Koła Starożytniczego Studentów KUL w roku akad. 2010/2011

 

Sprawozdania z zebrań Koła Starożytniczego Studentów KUL w roku akad. 2011/2012

Autor: Aleksandra Krauze
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2011, godz. 19:50 - Aleksandra Krauze-Kołodziej