Dnia 16 kwietnia 2015 roku na Wydziale Zamiejscowym Prawa i Nauk o Społeczeństwie odbyła się I Międzynarodowa Konferencji Online „Kompetencje czytelnicze jako istotne kompetencje kulturowe XXI wieku” organizowana wspólnie z „Fundacją Cała Polska czyta dzieciom”. Patronat medialny nad konferencja objęły Telewizja Stella i Radio Leliwa.

W konferencji uczestniczyli pedagodzy, poloniści i psychologowie z Polski (z Lublina, Stalowej Woli i Warszawy) oraz z Norwegii (z Uniwerystetu w Tromso), ze Słowacji (Uniwersytetu w Trnavie) i z Ukrainy (z Uniwersytetu w Kijowie oraz we Lwowie). Na spotkanie licznie przybyli nauczyciele i bibliotekarze z placówek w Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Sandomierzu i z innych okolicznych miejscowości, a także studenci pedagogiki.

Konferencję rozpoczął bardzo interesujący referat pani Ireny Koźmińskiej, prezes „Fundacji Cała Polska czyta dzieciom”. Uświadamiał on zebranym, jak ważne jest czytanie dzieciom 20 minut dziennie od urodzenia do wieku szkolnego (włącznie). Irena Koźmińska ukazała mechanizmy, jakie zachodzą w mózgu pod wpływem czytania, zwróciła uwagę na zmiany, jakie obserwujemy w rozwoju dziecka – poznawczym, emocjonalnym, moralnym i społecznym – pod wpływem regularnego czytania. Referentka odwoływała się do najnowszych badań i międzynarodowych opracowań (nieznanych jeszcze w Polsce). Zachęcała zebranych nauczycieli i bibliotekarzy do współpracy w programie proponowanym przez Fundację oraz Instytut Pedagogiki WZPiNoS KUL Jana Pawła II w Stalowej Woli.

Druga część konferencji objęła referaty badaczy, z których niektórzy łączyli się z zebranymi za pomocą internetu. Konferencja odbywała się bowiem w sali wideokonferencyjnej naszego wydziału. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Mamy nadzieję, iż będzie ona pierwszą z cyklu, a wspólne spotkania i współpraca regionalna w rozwoju czytelnictwa stanie się naszą tradycją.

Dziękujemy Fundacji Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacji Uniwersyteckiej w Stalowej Woli, referentom, zainteresowanym nauczycielom i bibliotekarzom, a także naszym studentom za aktywny udział w tym wydarzeniu.

W imieniu komitetu organizacyjnego konferencji - Justyna Truskolaska

Więcej [+]

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2015, godz. 03:37 - Mirosław Rewera