Konferencja odbyła się 25 października 2012 roku w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Tarnobrzegu i stanowiła kontynuację cyklicznych konferencji organizowanych w ramach działań Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie (powiat: tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, kolbuszowski).

Zorganizowana została przez Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL
w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki: Katedra Pedagogiki Ogólnej, Katedra Zarządzania Oświatą oraz Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, Oddział w Tarnobrzegu.

Celem konferencji było propagowanie edukacji żywieniowej w środowisku szkolnym oraz promowanie idei Szkoły Promującej Zdrowie w województwie podkarpackim.

Konferencja składała się z dwóch części: naukowej i praktycznej.

Konferencje otworzył ks. prof. dr hab. Roman Bogusław Sieroń, Prodziekan WZNoS KULw Stalowej Woli oraz mgr Robert Pluta, Wicedyrektor PCEN w Tarnobrzegu.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Edmund Juśko, Dyrektor Instytutu Pedagogiki WZNoS KUL w Stalowej Woli. W wystąpieniu nt. Wsparcie programów edukacjiżywieniowej przez samorządy lokalne, profesor przedstawił rolę i znaczenie samorządu powiatowego w zakresie wspierania szkół w realizacji edukacji żywieniowej na przykładzie powiatu tarnowskiego. Przybliżył przykłady dobrej praktyki stosowne w samorządzie lokalnym w zakresie wspierania szkół w promocji zdrowej żywności: akcje, projekty i programy dla szkół.

W kolejnym wystąpieniu nt. Szkolna edukacja żywieniowa a preferowane sposoby odżywiania uczniów, dr Barbara Wolny (WZNoS KUL w Stalowej Woli, Rejonowy Koordynator Sieci SzPZ) przedstawiła teoretyczne założenia realizacji edukacji żywieniowej w szkole oraz zaprezentowała wyniki badań własnych przeprowadzonych w szkołach realizujących projekt SzPZ. Badania wskazały na potrzebę zwiększenia skuteczności działań z edukacji żywieniowej szczególnie w obszarze spożywania przez dzieci i młodzież owoców i warzyw oraz zmniejszenia spożycia produktów niskiej jakości takich jak: chipsy, słodycze czy napoje gazowane. Tutaj prelegentka zwróciła uwagę na potrzebę zmiany asortymentu sklepików szkolnych.

Przegląd i prezentację dostępnych programów i projektów z zakresu edukacji żywieniowej przedstawiła mgr Mariola Kiełboń (Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, Wojewódzki Koordynator Sieci SzPZ).

Część pierwszą podsumowała dr Barbara Wolny (Lider promocji zaleceń Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem w województwie podkarpackim) przedstawiając Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem. Uczestnicy konferencji otrzymali materiały promocyjne do wdrażania założeń Kodeksu w szkołach podstawowych (Kodeks zdrowego życia dla dzieci młodszych) oraz w szkołach gimnazjalnych i ponadgnimnazjalnych (Komiks zdrowego życia dla młodzieży).

W części przeznaczonej na wystąpienie gości głos zabrała Anna Czaplińska, Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Tarnobrzeg oraz Halina Wołos, Naczelnik Wydziału Edukacji i Zdrowia Urzędu Miasta Stalowa Wola.  Odczytane zostały również listy gratulacyjne od  Mirosława Pluty, Posła na Sejm RP oraz Władysława Ortyla, Senatora RP.

Część druga konferencji obejmowała prezentację działań z promocji zdrowia
podjętych w:

  1. Publicznej Szkole Podstawowej w Hucie Krzeszowskiej,
  2. Publicznej Szkole Podstawowej w Skopaniu,
  3. Publicznym Gimnazjum w Harasiukach.

Szczególnie ważnym wydarzeniem było wręczenie Certyfikatów Rejonowych, które są uhonorowaniem pracy szkół w zakresie promocji zdrowia. Certyfikaty  otwierają drogę do dalszych działań z promocji zdrowia podejmowanych już na poziomie wojewódzkim.

W konferencji udział wzięło ponad 60 dyrektorów, nauczycieli ze szkół realizujących projekt SzPZ. Konferencja miała oprawę medialną: Radio Leliwa, Tygodnik Sztafeta, Miejska Telewizja Tarnobrzeg  i Tygodnik Nadwiślański.

Konferencja wpisuje się w ważny obszar praktyki szkolnej obejmujący edukację zdrowotną i promocję zdrowia. Udział uczniów, nauczycieli i rodziców w działaniach Szkoły Promującej Zdrowie to dobra inwestycja w przyszłość społeczności szkolnej, w tym szczególnie uczniów. Jak słusznie bowiem zauważa A. Pawłucki „udział w programach, promujących wartości naturalne (ciało, zdrowie, natura), przesądza o powodzeniu w życiu, zaś zaniechanie aktywności edukacyjnej, w następstwie której „rodzi się” uczniowska niekompetencja, wywołuje w dalszym następstwie zdarzeń splot niepowodzeń, stając się źródłem niejednej porażki, a nawet życiowego fiaska” (A. Pawłucki, Osoba w pedagogice ciała, Olsztyn 2002, s. 88).

Opracowanie

dr Barbara Wolny

Więcej [+]
 

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 05.11.2012, godz. 23:58 - Rafał Podleśny