W ramach współpracy pomiędzy KUL, Wydziałem Zamiejscowym w Stalowej Woli, Miastem Stalowa Wola i firmą Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o., zostały podpisane umowy stypendialne pomiędzy studentami inżynierii materiałowej KUL w Stalowej Woli a Liugong Dressta o odbyciu staży studenckich.

W dniu 20 marca 2017 roku w obecności Dziekana Wydziału prof. dr hab. Andrzeja Kuczumowa i członków Rady Wydziału oraz przedstawiciela Miasta Stalowa Wola - Przewodniczącego Rady Miasta Stanisława Sobieraja, Wice-Prezes Liugong Dressta Machinery Sp. z o.o. Hou Yubo podpisał umowy z sześciorgiem studentów inżynierii materiałowej, są to: Kacper Andres, Tomasz Barczewski, Seweryn Dolecki,  Wioletta Idec, Paula Kwolek, Łukasz Tapper.

Dla studentów jest to  okazja do poznania firmy, rynku pracy, poszerzenia kompetencji i możliwości rozwoju, ale także wsparcie finansowe. Dla firmy jest to inwestycja w młodych pracowników, zakorzenienie w Stalowej Woli i rozwój wielopłaszczyznowej współpracy  z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.

 

Więcej [+]

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 27.03.2017, godz. 08:33 - Małgorzata Wolak