Zapraszamy do udziału w płatnych stażach w ramach projektu
"Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"
Studentów/ki KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych następujących kierunków:

 

 • Architektura krajobrazu (I i II stopień),
 • Biotechnologia (I i II stopień),
 • Gospodarka przestrzenna (I i II stopień),
 • Zarządzanie (I i II stopień),
 • Kognitywistyka (I stopień),
 • Retoryka stosowana (I stopień),
 • Humanistyka cyfrowa (II stopień).

 

W ramach projektu oferuje się:

 1. 4 tygodniowe staże w łącznym wymiarze 120 godzin zadań stażowych
  (nie mniej niż 20 godzin/tydzień) - studenci studiów I stopnia
 2. 16 tygodniowe staże w łącznym wymiarze 480 godz. zadań stażowych
  (nie mniej niż 20 godzin/tydzień) - studenci studiów II stopnia

 

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługuje stypendium w wysokości 2.160,00 zł brutto/miesiąc. Dodatkowo, osobom, które będą odbywały staż min. 50 km poza miejscem zamieszkania przysługuje refundacja kosztów zakwaterowania w wysokości 400,00 zł/miesiąc. Na zakończenie stażu każdy student/tka otrzyma potwierdzenie odbycia stażu oraz opinię/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

 

Przed przystąpieniem do rekrutacji prosimy o zapoznanie się z:
REGULAMINEM ORGANIZACJI STAŻY W RAMACH PROJEKTU
"ZINTEGROWANY PROGRAM PODNOSZENIA KOMPETENCJI STUDENTÓW I PRACOWNIKÓW KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II"

 

Dokumenty zgłoszeniowe na staż:

1. Formularz zgłoszeniowy wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie

2. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów dostępu

3. Oświadczenie o braku pokrewieństwa z jednostką przyjmującą na staż

4. Wizytówka zawodowa Uczestnika projektu

5. Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej i dane Opiekuna

 

Wypełnione dokumenty zgłoszeniowe należy złożyć do Biura projektu:
Gmach Główny, GG-B (parter, za stołówką)
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 11.00, 13.00 - 14.00.

 

 

UWAGA! Absolwenci/tki mogą brać udział w stażach w ramach projektu, pod warunkiem, że umowa na realizację stażu została zawarta jeszcze w trakcie trwania kształcenia, i że staż rozpocznie się bezpośrednio po zakończeniu studiów. Nie powinien to być okres przekraczający 3 miesiące.

 

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektowym pod nr tel. 81 445 43 91 lub mailem: stazkariery@kul.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

 

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.05.2019, godz. 17:58 - Joanna Brzozowiec