-Staże w Parlamencie Europejskim-

 

1. Dzięki współpracy kadry naukowej z różnymi instytucjami, studenci Europeistyki w roku 2009 mieli możliwość odbywania różnego rodzaju praktyk oraz staży. Dla wyróżniających się studentów, zagwarantowane były staże w Parlamencie Europejskim. Na staże wyjechały trzy studentki I roku Europeistyki. W biurze Prof. dr hab. M. Piotrowskiego staż odbywała Małgorzata Boczek, natomiast w biurze Prof. dr hab. Z. Zaleskiego na stażu były: Karolina Krukowska oraz Izabela Misiejuk.

 

Poniżej prezentujemy krótkie sprawozdania oraz zdjęcia z odbytych w Parlamencie Europejskim praktyk.

 

 - Sprawozdanie Małgorzaty Boczek...

 - Sprawozdanie Karoliny Krukowskiej...

 - Sprawozdanie Izabeli Misiejuk...

 

 

2. W dniu 26 stycznia 2010 r. zawarte zostało porozumienie pomiędzy KUL (Instytut Europeistyki) a Panem Posłem do Parlamentu Europejskiego Pawłem Kowalem. Strony deklarują wolę współpracy mającej na celu między innymi przyjmowanie na staże i praktyki studentów kierunku europeistyka w biurach poselskich Pana Pawła Kowala.

    W związku z tym informujemy, że do dnia 5 maca 2010 r. (piątek) przyjmowane były w Katedrze Prawa Unii Europejskiej (CI-407) CV i listy motywacyjne kandydatów na staże. Szczególną uwagę zwracano na znajomość języków obcych (poziom zaawansowany), zaangażowanie społeczne i średnią ocen z toku studiów. Po rozmowach kwalifikacyjnych do odbycia stażu w PE zakwalifikowano: Justynę Sawę, Martę Mierzejewską oraz Annę Bernat.

 

- Sprawozdanie Justyny Sawy...

- Sprawozdanie Anny Bernat...

- Sprawozdanie Marty Mierzejewskiej...

 

 

Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 02.03.2011, godz. 11:44 - Marta Ordon