21 czerwca 2015 roku w siedzibie Tarnowskiej Szkoły Wyższej – uczelni współpracującej z Instytutem Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli – odbyła się obrona prac magisterskich studentów pedagogiki, pochodzących z okolic Tarnowa, Brzeska, Nowego Sącza i Dębicy. Ponad 20-osobowa grupa nowych magistrów studiowała na studiach niestacjonarnych z elementami e-learningu. W opinii studentów rozwiązanie to szczególnie w przypadku studiów niestacjonarnych jest niezwykle dla nich efektywne ze względu na racjonalne wykorzystanie czasu. Taki tryb studiów nie spowodował też zmniejszenia się poziomu merytorycznego, o czym świadczą wysokie wyniki egzaminów.

Należy podkreślić także, że na pierwszym roku studiów II stopnia naukę w tym systemie ukończyła ponad 40-osobowa grupa studentów. Trwa również obecnie nowy nabór dotyczący roku akademickiego 2015-2016.

Oprócz studiów II stopnia niestacjonarnych z elementami e-learningu Instytut  WZPiNoS KUL w Stalowej Woli podejmuje wspólne z Tarnowską Szkołą Wyższą działania w zakresie projektów dydaktycznych, tworzenia nowych programów kształcenia, podnoszenia kwalifikacji naukowych i dydaktycznych pracowników oraz wspierania wszelkich form współdziałania samorządów studenckich.

 

dr hab. Edmund Juśko, prof. KUL, dyrektor Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli
dr hab. Roman B. Sieroń, prof. KUL

dr Barbara Wolny

dr Barbara D. Niziołek

 

tarnow_zakonczenie_2015

 

budynek_TSzW

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 10.07.2015, godz. 10:38 - Rafał Podleśny