Poniższe stanowisko jest odpowiedzią na pisma OZ NSZZ Solidarność" KUL  do Władz Uczelni  w sprawie uregulowania kosztów uzyskania przychodu pracowników wykonujących prace twórcze.

 

ws_50_kosztow_stanowisko_KUL_z_10_V_2018-1

Autor: Dorota Marzec
Ostatnia aktualizacja: 25.05.2018, godz. 14:20 - Dorota Marzec