Analiza dotyczy 358 konkursów ocenionych przez KE w zakresie złożonych wniosków i podpisanych umów grantowych na realizację projektów przed 30 maja 2017 r.

 

(Skrócony raport)

Autor: Urszula Czyżewska
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2017, godz. 07:35 - Urszula Czyżewska