Grupa I   –   Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania - 465 EUR

Grupa II  –   Austria, Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy - 430 EUR

Grupa III –   Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Turcja, Węgry - 265 EUR

 

Wszyscy zakwalifikowani studenci otrzymają stypendium na wyjazd – stypendium jest przyznawane na okres 3 miesięcy. Jest wypłacane w gotówce w kasie KUL. Szczegółowe informacje o kosztach pobytu można znaleźć po zalogowaniu na platformie http://e.kul.pl/info.html w bazie wiedzy (lewe górne menu) → Erasmus → wyjazdy na praktyki → ankiety studentów.