Staże dla studentów/tek Administracja KUL

Celem projektu „Staż dla studenta kierunku administracja KUL - start do dobrej pracy” jest podniesienie do III.2018 r. oczekiwanych przez pracodawców kompetencji i umiejętności praktycznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego przez 155 studentów (114 kobiet/41 mężczyzn) kierunku Administracja WPPKiA - dzięki stażom wysokiej jakości. Grupą docelową, do której kierowany jest projekt są studenci:

 

  • 2015/16: III rok I stopień kierunku Administracja - 37 studentów/tek (25K/12M) i II rok II stopień kierunku Administracja - 57 studentów/tek (42K/15M),
  • 2016/17: III rok I stopień kierunku Administracja - 24 studentów/tek (19K/5M) i II rok II stopień kierunku Administracja - 37 studentów/tek (28K/9M).

 

 

W projekcie przewidziane są następujące zadania:

 

ZADANIE 1: STAŻE KRAJOWE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ADMINISTRACJA KUL (01.05.2016-31.03.2018, 83 trzymiesięcznych staży w wymiarze 168 godzin/miesiąc i 56 trzymiesięcznych staży w wymiarze 120 godzin/miesiąc).

 

ZADANIE 2: STAŻE ZAGRANICZNE DLA STUDENTÓW KIERUNKU ADMINISTRACJA KUL (01.05.2016-31.03.2018, 10 trzymiesięcznych staży w wymiarze 168 godzin/miesiąc i 6 trzymiesięcznych staży w wymiarze 120 godzin/miesiąc).

 

Celem powyższych zadań jest rozwój praktycznego kształcenia studentów, którzy podczas staży będą wykonywać zadania związane bezpośrednio z nabytymi w trakcie studiów wiedzą/umiejętnościami.

 

 

Staże będą odbywały się przede wszystkim w  instytucjach państwowych/samorządowych(administracja publiczna) oraz w przedsiębiorstwach i organizacjach non-profit itp. 

Jakie korzyści otrzyma uczestnik/czka stażu?

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługują korzyści takie jak:

  • wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 2.000,00 zł brutto/miesiąc,
  • refundacja kosztów zakwaterowania do 360,00 zł/m-c (w przypadku stażu poza miejscem zamieszkania, w przypoadku stazu zagranicznego - refundacja kosztów noclegu maksymalnie do 2 000,00 zł),
  • refundacja/pokrycie kosztów podróży (tylko w przypadku stażu zagranicznego),
  • potwierdzenie odbycia stażu (po jego zakończeniu),
  • opinia/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.

 

W przypadku jakichkolwiek problemów z wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych prosimy o kontakt z zespołem projektu pod nr tel. 81 445-42-82 lub emailem: stazeadmin@kul.pl.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 01.06.2016, godz. 15:19 - Piotr Siemaszko