inf

Staże finansowane są w ramach projektów "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" oraz "Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

 

W ramach projektu "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"zapraszamy do udziału w PŁATNYCH STAŻACH Studentów/ki KUL ostatniego roku studiów stacjonarnych następujących kierunków:

 • Architektura krajobrazu (I i II stopień),
 • Biotechnologia (I i II stopień),
 • Gospodarka przestrzenna (I i II stopień),
 • Zarządzanie (I i II stopień),
 • Kognitywistyka (I stopień),
 • Retoryka stosowana (I stopień),
 • Humanistyka cyfrowa (II stopień). 

 

W ramach projektu oferujemy:

 1. 4 tygodniowe staże - 3/4 etatu x 1 miesiąc (120 h x m-c) - dla studentów studiów I stopnia
 2. 16 tygodniowe staże - 3/4 etatu x 4 miesiąc (120 h x 4 m-ce) - dla studentów studiów II stopnia

 

Jakie korzyści otrzyma Uczestnik/czka stażu?

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługują korzyści takie jak:

 • wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości w kwocie 18 zł/h co daje  2160,00 zł/miesiąc za ¾ etatu
 • refundacja kosztów zakwaterowania dla 50% stażystów w kwocie 400,00 zł/m-c (w przypadku stażu min. 50 km poza miejscem zamieszkania),
 • ubezpieczenie NNW na okres realizacji stażu
 • potwierdzenie odbycia stażu (po jego zakończeniu),
 • opinia/referencje potwierdzające nabycie określonych w programie stażu kompetencji/umiejętności praktycznych oraz doświadczenia zawodowego.
 • Refundacja kosztów wynagrodzenia dla pracodawcy

 

Jak dołączyć do projektu?

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, oświadczenie o spełnianiu kryteriów dostępu oraz wizytówkę zawodową (dostępne w zakładce "Rekrutacja" czyli TUTAJ), a następnie dostarczyć do naszego biura.

 

Do projektu dołączyło już blisko 200 firm, wszystkie można zobaczyć na liście Jednostek Przyjmujących.

 

 

 

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości służymy pomocą!

 

BIURO PROJEKTU:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój: CN-201

Nr tel. (81) 4453985, e-mail: stazkariery@kul.pl

 

 

W ramach projektu "Zintegrowany Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II" zapraszamy do udziału w płatnych stażach Studentów/ki KUL ostatniego roku PRAWA

 

W ramach projektu oferuje się 16 tygodniowe staże w łącznym wymiarze 480 godzin zadań stażowych, przy czym nie mniej niż 20 godz. zadań stażowych i nie więcej niż 40 godz. zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

Jakie korzyści otrzyma Uczestnik/czka stażu?

Z tytułu odbywania stażu każdemu studentowi/tce przysługują korzyści takie jak:

 • wynagrodzenie w formie stypendium w wysokości 1.980,00 zł koszt całkowity/miesiąc,
 • refundacja kosztów komunikacji miejskiej do wysokości 48 zł miesięcznie,
 • zaświadczenie o ukończeniu stażu opisane językiem efektów uczenia się,
 • opinia/referencje z oceną rezultatów wykonywanej pracy.

 

Rekrutacja trwa od 4 do 17 grudnia br.

 

Liczba miejsc jest ograniczona: 51 miejsc, w tym co najmniej 6 studentów będzie pochodziło z Wydziału Nauk Inżynieryjno-Technicznych w Stalowej Woli.

 

Na staże w pierwszej kolejności zostaną przyjęte osoby z najwyższą średnią ocen uzyskanych za ostatni zaliczony semestr studiów.

 

Autor: Joanna Brzozowiec
Ostatnia aktualizacja: 12.05.2020, godz. 10:53 - Agnieszka Głąb