Faculty of Law, Canon Law and Administration at KUL invites students to participate in paid internships under the project: “An internship for student of administration at KUL – a start for a good job" project.

We invite first and second degree students of last years of administration at KUL to paid internships.

Under the Project three months’ internships are offered (120h/month and 168h/month national and international paid internships).

Office of the Project: 14 Racławickie Ave., 20-950 Lublin, Main Building, room GG-100 (I floor), tel. +48 81 445 42 82.

For more information visit project website: www.kul.pl/stazeadministracja
e-mail: stazeadmin@kul.pl

The Project is implemented from 1 May 2016 to 31 March 2018.

 

Below you will find model versions of application documents:

 

RULES AND REGULATIONS OF THE ORGANIZATION OF INTERNSHIPS UNDER “AN INTERNSHIP FOR A STUDENT OF ADMINISTRATION AT KUL – A START FOR A GOOD JOB” PROJECT

 

- INTERVIEW SCRIPT - Cycle of study I;

- INTERVIEW SCRIPT - Cycle of study II;

- Internship agreement;

- Statement;

- Practice File;

- Completion certificate of internship under ”An internship for a student of Administration at KUL – a start for a good job” project;

- Final report with the assessment of the internship under “An internship for a student of Administration at KUL – a start for a good job” project;

- Internship program;

- Final survey.

 

For carers internships:

- Agreement with supervisor;

- Appendix No 1 to agreement with supervisor;

- Agreement with supervisor - (sole) proprietorship;

- Appendix No 1 to agreement with supervisor - (sole) proprietorship.

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПРАВА, КАНОНІЧНОГО ПРАВА ТА АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

Запрошує взяти участь в оплачуваних стажуваннях, що проходитимуть у рамках проекту „Стажування для студента напрямку Адміністрація в ЛКУ – старт для хорошої роботи”.

ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОЕКТІ ЗАПРОШЕНІ:

 

 студенти останнього курсу стаціонарного навчання І і ІІ рівня (напрямок: Адміністрація).

 

ОПЛАЧУВАНІ СТАЖУВАННЯ

 

Проект передбачає проведення 3-місячних стажувань розміром 120 год./місяць (3/4 штату) або 168 год./місяць (повний штат) у Польщі та поза її межами.

 

ОФІС ПРОЕКТУ:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, Головний корпус, к. 100 (IІ поверх)

тел. +48 81 445 41 66

 

Детальні інформації можна знайти на веб-сайті проекту:

www.kul.pl/stazeadministracja

e-mail: stazeadmin@kul.pl

 

ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: 01.05.2016 р. – 31.03.2018 р.

 

Нижче подаємо зразки потрібних заявочних документів:

 

РОЗПОРЯДОК ОРГАНІЗУВАННЯ СТАЖУВАНЬ У РАМКАХ ПРОЕКТУ „СТАЖУВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТА НАПРЯМКУ АДМІНІСТРАЦІЇ В ЛКУ – СТАРТ ДЛЯ ХОРОШОЇ РОБОТИ”

 

- СЦЕНАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІНТЕРВЮ - I Рівень навчання

- СЦЕНАРІЙ КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІНТЕРВЮ - II Рівень навчання

- Договір про стажування

- Журнал Стажування

- Сертифікат стажування в рамках проекту„Стажування для студента напрямку Адміністрація в ЛКУ – старт для хорошої роботи

- Підсумковий звіт разом із оцінкою стажування в рамках проекту „Стажування для студента напрямку Адміністрація в ЛКУ – старт для хорошої роботи

- Угода з опікуном стажування – одноосібне підприємство

- Додаток № 1 до угоди з опікуном стажування – одноосібне підприємство

- Угода з опікуном стажування

- Додаток № 1 до угоди з опікуном стажування

 
Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2017, godz. 08:38 - Marlena Struś