zagraniczne

 

W ramach realizowanego przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II projektu pn. „Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaplanowano realizację   zagranicznych staży dydaktycznych dla 10 pracowników WNŚiNoZ oraz 10 pracowników WNS KUL, które trwają od 1 do 3 miesięcy

 

Cel stażu: podniesienie kompetencji dydaktycznych w kontekście projektów uruchomienia nowych przedmiotów i nowych kierunków studiów prowadzonych w języku angielskim

 

 

Uczestnicy: Staże zagraniczne są skierowane do pracowników naukowo-dydaktycznych z WNŚiNoZ i WNS prowadzących zajęcia na studiach II stopnia dla kierunków: Stosunki międzynarodowe oraz Biotechnologia - grupa w języku angielskim, którzy są zatrudnieni w pełnym wymiarze etatu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na KUL.

 

 

Dofinansowanie obejmuje: koszty podróży (bilety lotnicze), stypendium wyjazdowe

 

 

Termin stażu: termin wskazany przez uczestnika z założeniem, że staż musi zakończyć się do 31 grudnia 2021 r.

 

Zdobyte przez kadrę kompetencje dydaktyczne powinny być wykorzystane w ramach prowadzonych zajęć ze studentami. Zajęcia muszą mieć wymiar co najmniej jednego semestru rozpoczętego po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie.

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w zakładce REKRUTACJA.

 

Dokumenty do pobrania:

1. Regulamin organizacji zagranicznych staży

2. Wzór umowy o staż dydaktyczny

 

3. Sprawozdanie ze stażu

 

 

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości służymy pomocą!

 

dkw_-_logo

BIURO PROJEKTU:

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pokój: CN-201

Nr tel. (81) 4453985, e-mail: zpu@kul.pl

Autor: Joanna Brzozowiec
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2020, godz. 07:44 - Agnieszka Głąb