Soli Deo

Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

była współorganizatorem

Międzynarodowej Konferencji Naukowej

STEFAN WYSZYŃSKI PRYMAS TYSIĄCLECIA
- ABSOLWENT KUL ... KANDYDAT NA OŁTARZE
oraz
JUBILEUSZOWE WALNE ZEBRANIE
STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ
WYDZIAŁU PRAWA
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO

Lublin, 10 grudnia 2016 roku

KUL, Collegium Jana Pawła II, C-1031, Al. Racławickie 14

PROGRAM KONFERENCJI

 

 

Organizatorzy: 

Autor: Anna Słowikowska
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 21:51 - Agnieszka Romanko