← Powrót do listy Ekspertów KUL

 

Lublin, 24.02.2016 r.

dr Agnieszka Zaręba

Katedra Teorii Polityki

Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL

 

Sto dni rządu premier Beaty Szydło - podsumowanie

 

            W trakcie desygnacji Beaty Szydło na premiera zapowiadała ona wprowadzenie dobrych zmian oraz, że jej rząd będzie rządem współpracy. Jako swoją dewizę wskazała pracę i pokorę. W expose premier Beata Szydło zapowiedziała szereg reform między innymi: 500 złotych na dziecko, obniżenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku, 1,2 mln miejsc pracy oraz darmowe leki dla seniorów. Jako pierwszy został wprowadzony program 500 złotych na dziecko w rodzinie. Realnie z programu skorzysta około 2,7 mln obywateli. Jak na razie reforma dotycząca wieku emerytalnego jest zapowiadana, chociaż można znaleźć opinie np. wicepremiera Mateusza Morawieckiego wskazujące na inne rozwiązanie tej kwestii. Pomimo złożonego projektu ustawy prezydenckiej dotyczącego podniesienia kwoty wolnej od podatku, nadal nie jest podejmowany ten problem. Wprowadzono zapowiadany wcześniej podatek bankowy. Od lutego 2016 r. m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe, SKOK-i i firmy pożyczkowe są obłożone podatkiem rocznym w wysokości 0,44 proc. wartości ich aktywów. Darmowe leki dla seniorów będą dostępne od 1 września 2016 roku, w nieco ograniczonej liczbie ze względu na zmniejszoną kwotę dotacji. Podatek handlowy jest w trakcie konsultacji, które przebiegają bardzo opornie. Jest to związane z protestami polskich handlowców, którzy nie chcą ponosić kolejnego ciężaru podatkowego. Minimalna stawka godzinowa 12 zł budzi wątpliwości samych związkowców m. in. z OPZZ. Niższy podatek CIT, zapowiadane 1,2 mln miejsc pracy, zakaz wykupu polskiej ziemi jako projekty czekają na realizację.

            Oceny prac rządu premier Beaty Szydło są mocno zdywersyfikowane. Partia rządząca ocenia rząd bardzo wysoko na tzw. „piątkę z plusem”. Jako plusy wskazywane są szybkie reformy, podkreślana jest wysoka skuteczność wprowadzanych zmian. Natomiast oceny opozycji są zupełnie inne. Kukiz ’15 ocenia rząd na „dwójkę na szynach”, natomiast Platforma Obywatelska i Nowoczesna oceniają rząd na tzw. „jedynkę”. Jako minusy wskazywane są chaos wśród wprowadzanych reform, brak funduszy w budżecie na ich realizację. Negatywnie postrzegana jest wymiana kadr w biznesie i administracji publicznej. Faktem jest, iż w systemach demokratycznych opozycja parlamentarna ma prawo i obowiązek krytyki dokonań demokratycznie wybranego rządu.

Niewątpliwie reformy jakie założono, co najmniej dziesięć na najbliższy czas, wymagają wiele pracy i przygotowań w parlamencie. Sztandarowy projekt Prawa Sprawiedliwości 500 zł na dziecko rusza od 1 kwietnia tego roku. Dużym sprawdzianem dla rządu będzie skuteczność pracowników socjalnych na różnych szczeblach administracji rządowej i samorządowej przy wdrażaniu tej reformy. W przyszłym roku okaże się, jakie będą realne wpływy z podatku bankowego. Obecnie pojawiają się prognozy, iż nie pokryje on w kwoty w budżecie potrzebnej na realizację programu 500 zł na dziecko.

Przysłowiowe 100 dni to naprawdę bardzo krótki okres do dokonywania wszelkiego rodzaju podsumowań. Patrząc z perspektywy czasu pierwsze 100 dni rządu Donalda Tuska (2008) było oceniane w dwóch kategoriach: sukcesów w polityce zagranicznej i braku realizacji projektów w polityce wewnętrznej. Patrząc na rząd Beaty Szydło można wskazać sukcesy (pierwsze ustawy) w polityce wewnętrznej, natomiast na arenie międzynarodowej nie jest to najlepszy okres dla Polski. Jako sukces dotyczący poprawy wizerunku państwa w stosunkach międzynarodowych można zaliczyć wystąpienie premier Beaty Szydło w Parlamencie Europejskim. Najbliższy czas pokaże czy premier Beata Szydło i polityka jej rządu będzie oceniana pozytywnie przez obywateli.