W uroczystości obok władz Uczelni brała udział premier rządu RP p. Hanna Suchocka. Nową stołówkę budowano w trudnych warunkach (szczupłość działki pomiędzy hotelem „Unia”, a głównym gmachem KUL nie pozwalała na użycie ciężkiego sprzętu) od roku 1988. Jej otwarcie wywołało zrozumiałą radość wśród wiecznie głodnej braci studenckiej, świadomej faktu, że nowoczesne wyposażenie stołówki pozwoli na wydawanie ok. 3 000 obiadów dziennie.
(„Zeszyty Naukowe KUL”, (1992), z. 3 – 4, s. 112, ks. K. Wojtasik, ks. Tadeusz Kądziołka, Inwestycje, w: Księga pamiątkowa w 75 – lecie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Wkład w kulturę polską w latach 1968 – 1993, red. ks. M. Rusecki, s. 789 – 790.)
Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 01.10.2007, godz. 12:29 - Liliana Kycia