Instytut na rzecz Państwa Prawa

oraz

Katedra Prawa Unii Europejskiej KUL

zapraszają na seminarum

"Stosowanie detencji wobec cudzoziemców"

 

26 MARCA 2013 R. - COLLEGIUM IURIDICUM KUL
(Lublin, ul. Spokojna 1, sala CI-204)

 

 

Seminarium podsumowuje prowadzony przez Dr. Tomasza Sieniowa projekt "Monitoring zasadności i rzetelności wniosków i postanowień dotyczących umieszczania osób ubiegających się o status uchodźcy w strzeżonych ośrodkach i aresztach w celu wydalenia", finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Program seminarium

 

11.00     Recepcja kawowa

11.30     Otwarcie seminarium – Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

11.40     Prezentacja wstępnego raportu – Dr Tomasz Sieniow, Instytut na rzecz Państwa Prawa, KUL

12.40     Dyskusja panelowa: Dr Tomasz Sieniow (IPP, KUL), Sędzia Małgorzata Makarska (Wiceprezes  SR w Białej Podlaskiej), Przedstawiciel Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG, Przedstawiciel Urzędu do Spraw Cudzoziemców (udział nie potwierdzony)

13.40     Prezentacja wytycznych UNHCR w zakresie detencji uchodźców – Joanna Oleszkowicz (IPP)

14.00     Prezentacja zmian w zakresie detencji cudzoziemców proponowanych w projekcie nowej ustawy o cudzoziemcach - Przedstawiciel Zarządu ds. Cudzoziemców KG SG

14.15    Podsumowanie seminarium

14.30     Obiad

 

W celu potwierdzenia chęci udziału w seminarium prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres status[at]panstwoprawa.org do 25 marca do godz. 9.30.

 

Plakat z programem seminarium

 

Projekt "Monitoring zasadności i rzetelności wniosków i postanowień dotyczących umieszczania osób ubiegających się o status uchodźcy w strzeżonych ośrodkach i aresztach w celu wydalenia" jest finansowany ze środków Fundacji im. Stefana Batorego.

 

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2013, godz. 23:37 - Tomasz Sieniow