Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL (Societas Alumnorum et Amicorum Facultatis Iuris Catholicae Universitatis Lublinensis) powstało z inicjatywy Dziekanów Wydziału: ks. prof. Józefa Krukowskiego oraz ks. prof. Antoniego Dębińskiego. Swoją formalną działalność Stowarzyszenie rozpoczęło w 2006 r.

Do celów Stowarzyszenia należy przed wszystkim: integrowanie i promowanie absolwentów wszystkich kierunków studiów Wydziału Prawa oraz jego wszechstronne wspieranie. Stowarzyszenie Absolwentów realizuje również cele edukacyjne, naukowe, informacyjne i popularyzacyjne zgodnie z zasadą „Deo et Patriae”. Stowarzyszenie współorganizowało sesję naukową „Przyszłość Unii Europejskiej - Przyszłość Europy” (2007), oraz konferencję „Wprowadzenie Euro w Polsce - problematyka prawna” (2009). Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia jest ks. prof. Józef Krukowski.

Zapraszamy do współpracy wszystkich absolwentów zainteresowanych promowaniem naszego Wydziału, integracją absolwentów oraz działaniem na rzecz doskonalenia Wydziału Prawa KUL.


Zachęcamy do wstąpienia do Stowarzyszenia.

Władze   Statut   Deklaracja członkowska

Nasz adres:
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL
Al. Racławickie 14, sala C-742
20-950 Lublin
tel./fax. (+48 81) 445 3742
e-mail: prawnik@kul.lublin.pl  
www.kul.lublin.pl/prawnik  lub  http://prawnik.kul.lublin.pl

strona internetowa Stowarzyszenia: www.sawp.org.pl

KRS 0000254803


Nr konta bankowego:
PKO BP SA 37 1020 3150 0000 3502 0040 2404

Składka roczna członków stowarzyszenia uchwalona na Walnym Zebraniu wynosi: 60,00 PLN

Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2013, godz. 12:58 - Marta Ordon