DOKUMENTY DLA JEDNOSTEK PRZYJMUJĄCYCH I OPIEKUNÓW

Dokumenty w zakresie staży krajowych finansowanych w ramach projektu  "Zintegrowany Program Podnoszenia Kompetencji studentów i pracowników Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II"

 

Stażystami w ramach projektu są studenci z kierunków:

 • Administracja II stopień II rok
 • Administracja I stopień III rok
 • Humanistyka cyfrowa II stopień II rok
 • Prawo jednolite magisterskie stacjonarne V rok
 • Psychologia, jednolite magisterskie V rok
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, I stopień III rok
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, II stopień II rok
 • Bezpieczeństwa Narodowego II stopień II rok
 • Biotechnologia II stopień II rok

 

REGULAMIN
 1. Regulamin organizacji staży
DOKUMENTY W ZAKRESIE ROZPOCZĘCIA STAŻU
 1. Scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej
 2. Wzór programu stażu - wersja Excel
UMOWY
 1. Wzór umowy trójstronnej
 2. Wzór umowy refundacyjnej
 3. Wzór umowy refundacyjnej - jednoosobowa działalność gospodarcza
DOKUMENTY W ZAKRESIE REALIZACJI I ZAKOŃCZENIA STAŻU
 1. Dziennik stażu z listą obecności
 2. OPINIA/ REFERENCJE OD OPIEKUNA STAŻU
 3. Raport końcowy
 4. Zaświadczenie o ukończeniu stażu
 5. Bilans kompetencji
 6. Sprawozdanie miesięczne

 

W celu ubiegania się o refundację wynagrodzenia Opiekuna stażu należy złożyć do biura projektu następujące dokumenty:

 

Jednoosobowa działalność gospodarcza* Inne formy działalności

Wzór wniosku o refundację wynagrodzenia opiekuna - jednoosobowa działalność gospodarcza

 

Wzór noty obciążeniowej

Wzór noty obciążeniowej

 

Wzór oświadczenia potwierdzającego wypłatę wynagrodzenia

 

Wzór wniosku o refundację wynagrodzenia opiekuna

*Jednoosobowa działalność gospodarcza w rozumieniu programu oznacza Jednostkę Przyjmującą w której osoba reprezentująca Jednostkę Przyjmującą pełni jednocześnie funkcję opiekuna stażu

 

W razie dodatkowych pytań czy wątpliwości służymy pomocą!

Autor: Agnieszka Głąb
Ostatnia aktualizacja: 19.06.2023, godz. 12:42 - Oskar Belcik