zdj2_400_01

dr Mariola Łaguna
Adiunkt w Instytucie Psychologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II


Mariola Laguna, Ph.D.
Assistant professor at the Institute of Psychology,
The John Paul II Catholic University of Lublin

Autor: Mariola Łaguna
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2009, godz. 14:30 - Mariola Łaguna