Witamy na stronach
Instytutu Filologii Polskiej!

 ___________________________________________________________

Szanowni Państwo, 

 

xxx

25 stycznia gościem Instytutu będzie znakomity poeta, eseista i historyk literatury Piotr Matywiecki. W zeszłym roku Matywiecki wydał tom poezji Którędy na zawsze.
Podczas sesji Władysław Panas in memoriam autor Kamienia granicznego wygłosi referat: Żydowski uniwersalizm po Zagładzie: Levinas, Canetti, Tuwim.

 

 

zaproszenie_POLIN_1

 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo pod pod linkiem:

pracownia-literatury-polsko-zydowskiej,1745.html

 

 

Zapraszamy na Facebooka

 

facebook

 

 

 

_______________________________________________________________

 

Szanowni Państwo,

W 2009 Katedra Teorii i Antropologii Literatury KUL zainaugurowała nową serię wydawniczą Teoria i Praktyka Interpretacji. Jak dotąd ukazały się w niej cztery pozycje. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Katedry lub pod linkiem: 

teoria-i-praktyka-interpretacji,art_44782.html

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

XIV edycja Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego rozstrzygnięta

 

      W dniu 29 października 2015 r. o godzinie 11:00 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (IFP, sala CTW-102) miało miejsce ogłoszenie wyników XIV edycji ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego, połączone z uroczystym wręczeniem nagród i dyplomów laureatom i finalistom oraz promocją książki Małgorzaty Miławskiej (laureatki ubiegłorocznej edycji Konkursu) pt. Język bohaterem filmu. Analiza „Dnia świra” Marka Kotrerskiego, wydanej w serii laureatów Konkursu „Młoda Polonistyka”.
    W XIV edycji Konkursu wzięły udział dwadzieścia trzy najlepsze prace magisterskie obronione w roku 2014 z Białegostoku, Bielska-Białej, Poznania, Warszawy, Łodzi, Szczecina, Katowic, Rzeszowa, Krakowa, Opola, Częstochowy, Torunia, Tarnowa, Wrocławia i Lublina. Członkowie jury, w skład którego weszli pracownicy naukowi z Instytutów Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Gdańskiego, Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego, podkreślali wysoki poziom uczestniczących w Konkursie prac.

***

      Pierwsza nagroda w kategorii literaturoznawczej została przyznana pani mgr Karolinie Górniak za pracę Dwudziestowieczna poezja polska w kontekście anglo-amerykańskiego modernizmu. "Słoje zadrzewne" Tymoteusza Karpowicza i "The Pisan Cantos" Ezry Pounda, napisaną pod opieką naukową pani prof. dr hab. Jolanty Dudek na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Drugą nagrodę otrzymał pan mgr Michał Rozmysł za studium Mistrz Twardowski w romantyzmie. Próba mitobiografii, które powstało w Instytucie Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod kierunkiem pana dr. hab. Dariusza Seweryna, prof. KUL. Jurorzy literaturoznawcy przyznali również dwa wyróżnienia. Pierwsze dla pana mgr. Jakuba Misuna za pracę Literatura, która zobowiązuje. O prozie Marka Bieńczyka, napisaną w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pod opieką naukową prof. dr. hab. Przemysława Czaplińskiego. Drugie, honorowe wyróżnienie otrzymał pan mgr Bartłomiej Kuczkowski za magisterium Zapis kobiecego dojrzewania w powieści polskiej XIX wieku, napisane w Instytucie Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, pod kierunkiem pani prof. dr hab. Ewy Owczarz.

Pierwsza nagroda w kategorii językoznawczej została przyznana pani mgr Barbarze Łukaszewskiej za pracę pt. Siedem psalmów pokutnych z rękopisu numer 183 Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, napisaną pod opieką naukową pana prof. dr. hab. Wiesława Wydry w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

       Drugą nagrodę językoznawczą przyznano panu mgr. Kacprowi Kardasowi za rozprawę Polskie nazwy czynności na –cja. Przegląd historyczno-semantyczny, przygotowaną w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego pod kierunkiem pani prof. Magdaleny Pastuchowej. Spośród prac językoznawczych wyróżniono studium pani mgr Klaudii Marcinkowskiej, Sposoby tworzenia znaków w Polskim Języku Migowym, napisane w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką naukową pani dr Marii Krauz.

 

***

 

Nasz absolwent laureatem II nagrody w Konkursie im. Czesława Zgorzelskiego

 

     Pan mgr Michał Rozmysł, absolwent filologii polskiej KUL, student Studiów Doktoranckich KUL, otrzymał drugą nagrodę w tegorocznej XIV edycji Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego (w kategorii literaturoznawczej) za pracę Mistrz Twardowski w romantyzmie. Próba mitobiografii, napisaną pod opieką naukową pana dr. hab. Dariusza Seweryna, prof. KUL. Jurorzy w uzasadnieniu werdyktu podali, że „[…] praca jest znakomitą rekonstrukcją <<postaci>> mistrza Twardowskiego. To gruntowne studium literaturoznawcze, wykorzystujące nie tylko narzędzia filologiczne, ale także instrumentarium z zakresu nowoczesnej folklorystyki, mitografii i komparatystyki. Autor doprecyzował termin <<mitobiografia>>, który okazał się niezmiernie funkcjonalny jako narzędzie badawcze. Ponadto pan mgr Michał Rozmysł objawia niestandardowe kompetencje w czytaniu i interpretowaniu źródeł, biegle posługuje się terminologią etnologiczną (np. równoległe patronaty, praktyki akcesoryczne). Studium jest przykładem znakomicie przeprowadzonych badań o charakterze interdyscyplinarnym”.

 

Serdecznie gratulujemy Laureatowi i Promotorowi pracy!

 

 

 

 

M._Rozmysl

 

B._Lukaszewska

 

K._Gorniak

 

Laureaci_i_finalisci_XIV_e.

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

Drodzy Studenci! 
Udostępniamy Wam aktualne plany zajęć, specjalizacji oraz zajęć do wyboru w roku akademickim 2015/2016.
Pragniemy zaznaczyć, że wszelskie informacje dostępne są również na platformie e-kul.

 

 

EDYT1

FILPOL1

TEKKUL1

SPECJAL1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAJEC1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

 

 

Instytut Filologii Polskiej informuje, że posiada jeszcze miejsca na studiach polonistycznych -  filologia polska (I i II st.), edytorstwo (I st.)

 

Rekrutacja trwa do 15 października!

rekrutacja.jpg12Polonistyka jako drugi, bezpłatny kierunek, zapewnia:
- indywidualny tok studiów
- tutoring

Otwarte specjalizacje, na które zapraszamy wszystkich studentów KUL

 

By dowiedzieć się więcej, kliknij poniżej:


- krytyka literacka i artystyczna
- teatrologia
- glottodydaktyka
- antropologia kulturowa


Zapisy od 1 października!
 

 

 

_______________________________________________________________

 

  

 

painter7

 

W imieniu Instytutu Filologii Polskiej i Specjalizacji Antropologiczno-Kulturowej zapraszamy Państwa na wernisaż wystawy fotografii Macieja Nowaka "Nowy Jork - Rytmy, Barwy, Dźwięki”, który odbędzie się 1 października (czwartek) o godz. 18:00 w Atrium Collegium Norwidianum KUL przy al. Racławickich 14.
Wystawę będzie można oglądać do 7 października.

By uzyskać więcej informacji,

kliknij

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 ____________________________________________________________________

 

 

 college1_1

"Polonistyka weekendowa"
na stacjonarnych studiach magisterskich!

 

Wzorem ubiegłego roku Instytut Filologii Polskiej przygotował studia w trybie 
"polonistyki weekendowej" - zajęcia odbywają się w dwóch końcowych dniach tygodnia (czwartek, piątek lub piątek, sobota).

 

 

Wszystkich pragnących łączyć pracę ze studiami serdecznie zapraszamy do kontaktu!

 

 

 

email      facebook

 

 

 

Jeśli masz pytania, zapytaj Dyrektora! 

 

 

prof_tyszczyk

 

 

____________________________________________________________________

Instytut Filologii Polskiej oraz Katedra Literatury Modernizmu 
zapraszają na Konferencję naukową doktorantów i pracowników
Katedry Literatury Modernizmu KUL pt. 

Między powinnością a marzeniem. Pisarze drugiej połowy XIX
i początku XX wieku wobec przemian społeczno-kulturowych

 

Konferencja odbędzie się 27 czerwca 2015 r. o godz. 9:00 

w CN-227

 

 

 

Kliknij, aby uzyskać więcej informacji

 

 konf.

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Od wielu lat należymy do grona dziesięciu najlepszych polonistyk uniwersyteckich. 17 lutego 2012 roku Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna wystawiła Instytutowi Filologii Polskiej najwyższą możliwą ocenę w zakresie kadry naukowej i procesu dydaktycznego!

 

 

 

 System rekrutacyjny jest aktywny!
Wybierz kierunek studiów i zarejestruj się jeszcze przed maturą!

 

 

rekrutacja.jpg12

 

 

 

Zapraszamy do studiowania na naszych kierunkach!

 

studia licencjackie: 

 

IFP_edytorstwo

 

IFP_fp

 

IFP242_1

 

 

 

 

studia magisterskie:

 

       FP_II_st

 

 

W swej ofercie posiadamy również szeroki wybór specjalizacji w ramach powyższych kierunków:

 

 

  11

 

22_--_kopia

 

33_--_kopia

 

44

 

55

 

 

 

 

 

Dołącz do Nas na facebooku a będziesz informowany o wszystkich naszych przedsięwzięciach na bieżąco!

 

 

 

 

 

 

 

 

Myślisz o studiach w IFP?
Masz pytanie?
Zapytaj dyrektora.

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Paweł Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2016, godz. 23:37 - Urszula Jańczyk