Tom LVIII (Rok 2010) Strony teatru

 

J. Michalczuk, Od redakcji

 

Z dziejów teatru

E. Zatorska-Salmanowicz, Franciszka Siedleckiego droga do teatru

A. Wójcik, Dwie najpiękniejsze Balladyny Słowackiego

D. Greszczuk, Teatr miejski we Lwowie i jego dyrektor w sezonie 1918-1919

M. Walczak, Lubelska inscenizacja Ptaka Jerzego Szaniawskiego

 

Teatr dramaturgów

A. Jarosz, Mimika postaci Księdza Marka  Juliusza Słowackiego

D. Iwanicka-przybysz, „Muzeum motywów i cytatów”. Antoni Lange Wenedzi

M. Bachman, Gra namiętności w dramatach Stanisława Przybyszewskiego

K. Janicka, Prowokacyjna reinterpretacja motywów biblijnych w Gorejacym krzaku ciernistym Oskara Kokoschki

M. Lach SDB, W poszukiwaniu źródła światła. Refleksje nad dramatem Romana Brandstaettera Powrót syna marnotrawnego

J. Michalczuk, Osobność Karpowicza albo dramat myśli uwikłanej w świat

 

Ze współczesnej praktyki teatralnej

A. M. Piechówka, Pomiędzy sceną a galerią obrazów. O niezrealizowanych projektach scenograficznych Jadwigi Pożakowskiej

J. Michalczuk, Karpowicz Witkowskiego

 

Materiały

W. Kaczmarek, Z listów Stanisława Pigonia do Ireny Sławińskiej

 

Recenzenci tomu: prof. Jakub Malik (KUL), prof. Ryszard Strzelecki (UKW)

 

Autor: Małgorzata Nowak-Barcińska
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2012, godz. 18:26 - Małgorzata Nowak-Barcińska