Od 1 X 2019 dawne katedry IFR zostały włączone do nowej struktury Wydziału Nauk Humanistycznych:

 

Instytut Językoznawstwa

Katedra Akwizycji i Dydaktyki Języków

Katedra Językoznawstwa Romańskiego

 

 

Instytut Literaturoznawstwa

Katedra Kultur i Literatur Romańskich

 

Autor: Edyta Kociubińska
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2021, godz. 15:09 - Edyta Kociubińska