Struktura Wydziału

Instytut Inżynierii Środowiska
Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Grażyna Mazurkiewicz- Boroń, prof. KUL
 
p.o. Dyrektor Instytutu
dr Rafał Kuzioła
 
Sekretarz Wydziału
mgr Małgorzata Wolak
Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 10.02.2020, godz. 15:19 - Adam Garbacz