Instytut Inżynierii Materiałowej

p.o. Dyrektora Instytutu – dr Rafał Kuzioła

 

 

Katedra Inżynierii Materiałowej

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL – Kierownik Katedry

 

 

Katedra Inżynierii Powierzchni

Kurator Katedry: dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 26.10.2020, godz. 12:43 - Adam Garbacz