Instytut Inżynierii Materiałowej

p.o. Dyrektora Instytutu – dr Rafał Kuzioła

 

Katedra Inżynierii Materiałowej

dr hab. Zoia Duriagina, prof. KUL – kierownik

prof. dr hab. Fiodor Pantsialayenka, prof. KUL

dr inż. Ewelina Grabias, adiunkt

dr Paweł Kwaśnicki, adiunkt

vacat – dr/dr hab. inżynierii materiałowej (konkurs)

 

Katedra Inżynierii Powierzchni

dr Volodymyr Levytskyi, prof. KUL – kierownik katedry

dr Taras Kavetsky, adiunkt

dr Rafał Kuzioła, asystent

mgr Katarzyna Grąz, asystent

dr Volodymyr Popovych, asystent

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 28.10.2019, godz. 13:30 - Adam Garbacz