Instytut Socjologii

ul. Ofiar Katynia 6/8, tel. 015 642 25 67

 

Dyrektor: Prof. dr hab. Jurij Paczkowski

 

Katedra Makrostruktur Społecznych

Kierownik:dr hab. Zbigniew Narecki, prof. KUL

dr Jan Mróz, adiunkt

dr Mirosław Rewera, adiunkt

dr Bogdan Więckiewicz, adiunkt

dr Anna Witkowska-Paleń, adiunkt

dr Wiesława Sajdek, adiunkt

 

Katedra Mikrostruktur Społecznych

Kierownik: prof. dr hab. Stanisław Marczuk, prof. zw.

dr Beata Janeczko, asystent

dr Marek Klimek, adiunkt

dr Justyna Maciaszek, asystent

ks. dr Wojciech Pietraszek, asystent

mgr Justyna Przybyło-Szlachta, asystent

 

Katedra Socjologii Pracy i Gospodarki

Kierownik: prof. dr hab. Jurij Paczkowski, prof. zw.

dr Robert Paruzel, adiunkt

prof. dr hab. Anna Žilová, prof. nadzw.

 

Katedra Katolickiej Nauki Społecznej

Kierownik: ks. prof. dr hab. Kazimierz Bełch, prof. zw

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2012, godz. 14:11 - Mirosław Rewera