Logo_male_muzykologia

STRUKTURA

Kierunek muzykologia w Instytucie Muzykologii KUL prowadzony jest w ramach czterech katedr:
- Katedra Polifonii Religijnej
- Katedra Etnomuzykologi i Hymnologii
- Katedra Instrumentologii

Specjalizacja muzyka liturgiczna realizowana jest przez Katedrę Dydaktyki Muzycznej

Autor: Julian Śmierciak
Ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, godz. 14:43 - Leszek Wojtowicz