W połowie maja przeszło 40-osobowa grupa studentów naszego wydziału wybrała się pod kierownictwem dr. hab. Piotra T. Nowakowskiego na wyjazd do Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych. W grupie tej przeważali studenci pedagogiki i pracy socjalnej, ale nie zabrakło też kilku prawników oraz przedstawicielki studentów inżynierii. Wyjazd był z pewnością ogromnym doświadczeniem poznawczym dla studentów, ale i dla samych osadzonych. Pytanie, dla kogo większym :) Na jesieni kolejny wyjazd.

 

Zakład Karny w Uhercach Mineralnych jest jednostką typu półotwartego dla skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i dla skazanych młodocianych, podlegającą Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Rzeszowie. W strukturach tej jednostki funkcjonują dwa Oddziały Zewnętrzne w Średniej Wsi i Jabłonkach. Pojemność jednostki została określona na 671 miejsc. W Zakładzie Karnym w Uhercach Mineralnych funkcjonuje Oddział Terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu z podgrupami klasyfikacyjnymi P-2/t i M-2/t. W zakładzie mogą odbywać karę również skazani chorzy na cukrzycę insulinozależną (źródło: www.sw.gov.pl).

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2015, godz. 21:36 - Rafał Podleśny