Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli od ponad trzech lat kształci przyszłą kadrę inżynierów materiałowych. Do ich zadań będzie należało m.in. testowanie nowych materiałów. Z tą myślą przewodnią, dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Polskiej Grupy Zbrojeniowej i przedstawicieli KUL 26 kwietnia 2017, studenci, wykładowcy KUL oraz uczniowie i nauczyciele Centrum Edukacji Zawodowe im. Stanisława Dąbka w Stalowej Woli odwiedzili ILOT.

Głównym celem wycieczki było zapoznanie z rodzajem materiałów stosowanych w lotnictwie, sposobami ich projektowania i badania.

Szczególne wrażenie zrobił tunel aerodynamiczny (jeden z największych nie tylko w Europie ale i na świecie), którego wykorzystanie nie ogranicza się jedynie do analizy konstrukcji lotniczych a jest wykorzystywany do badań związanych z szeroko pojętymi oporami powietrza (lotnictwo,  motoryzacja, a także medycyna i sport).

Więcej [+]

Instytut Lotnictwa (ILOT) w Warszawie od ponad 90 lat zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem i analizą rozwiązań dla przemysłu lotniczego. Jest wiodącą jednostka, prowadzącą zarówno działalność badawczo-rozwojową, jak i naukową. ILOT składa się z 30 laboratoriów: Zakład Napędów Lotniczych, Zakład Technologii Kosmicznych, Zakład Teledetekcji, Zakład Awioniki, Zakład Badania Materiałów, Zakład Badania Struktur, Zakład Aerodynamiki, Zakład Konstrukcji Lotniczych, Zakład Transportu, Zakład Systemów Transportu, Zakład Technologii Struktur Kompozytowych, Zakład Projektowy, Laboratorium Badań Kompozytów, Laboratorium Materiałów Pędnych, Laboratorium Katalizatorów, Laboratorium Napędów Kosmicznych, Laboratorium Badań Środowiskowych, Laboratorium Badań Aerodynamicznych, Laboratorium Badań Podwozi Lotniczych, Pracownia Aerodynamiki Numerycznej, Laboratorium Materiałoznawstwa, Laboratorium Wysokich Ciśnień, Laboratorium Badania Łożysk, Laboratorium Systemów Sterowania Turbin Gazowych, Laboratorium Systemów Sterowania, Laboratorium Napraw, Dydaktyczne Laboratorium Silnikowe, Centrum Turbin Gazowych, Laboratorium Awioniki i Systemów Pokładowych, Laboratorium Wibroakustyki

            Szczególny nacisk kładziony jest na rozwój i badania nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych do wykorzystania w lotnictwie. Materiały takie muszą charakteryzować się bardzo dużą wytrzymałością mechaniczną, odpornością na znaczne zmiany temperatury i ciśnienie, a przede wszystkim o niskiej gęstości. Obserwuje się stopniowe zastępowanie materiałów „klasycznych” czyli metali i stopów, na rzecz materiałów kompozytowych.

           ILOT posiada certyfikowane laboratoria, posiadające akredytację. Poznanie specyfiki prowadzenia badań wg ściśle określonych procedur, zawartych w normach (międzynarodowych, europejskich, polskich czy wewnątrz zakładowych) jest niezwykle istotne z punktu widzenia odnalezienia się studentów na rynku pracy.

            Wycieczka technologiczna do Instytutu Lotnictwa jest jednym z działań, jakie podejmuje Wydział Zamiejscowy KUL w Stalowej Woli na rzecz kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierów. Szczególnie na kierunkach inżynierskich KUL, duży nacisk kładziony jest na pracę w małych grupach laboratoryjnych i ćwiczeniowych, aby zwiększyć dostępność do kadry specjalistów. Ponadto, podejmowane są kroki, mające na celu zaktywizować lokalny sektor gospodarki w Stalowej Woli na rzecz wspólnego kształcenia przyszłych pracowników. Wydział Zamiejscowy KUL, przy współudziale Centrum Edukacji Zawodowej, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, polskich i zagranicznych jednostek naukowych i innych podmiotów, podejmuje szereg inicjatyw, mających na celu zwiększenie potencjału naukowego i kadrowego w Stalowej Woli. Wycieczka do ILOT stała się jednym z impulsów do podjęcia starań o utworzenie II stopnia studiów magisterskich na kierunku inżynieria materiałowa, specjalność materiały kompozytowe.

            Szczególne podziękowania za wycieczkę, w imieniu wykładowców i studentów WZPiNoS KUL oraz nauczycieli i uczniów Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli składamy Instytutowi Lotnictwa, Polskiej Grupie Zbrojeniowej oraz wszystkim zaangażowanym w inijatywę osobom. Spotkanie i prezentacja, stanowi pierwszy krok milowy do nawiązania szerszej współpracy pomiędzy Wydziałem Zamiejscowym w Stalowej Woli a ILOT, szczególnie w obszarze inżynierii materiałowej i kreowania kadry specjalistów. To co najbardziej rzuca się w oczy, to pełne pasji zaangażowanie pracowników ILOT w swoją pracę. Poznanie specyfiki Instytutu oraz dobrej organizacji pracy na przykładzie ILOT, jest impulsem dla naszych studentów, aby zwiększyli swoje zaangażowanie w zdobywanie zarówno wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej. Szczególne podziękowania przesyłam Panu Tomaszowi Osypowiczowi, który z ogromnym zaangażowaniem i determinacją przedstawił najważniejsze obszary działalności ILOT. 

 

dr inż. Maciej Jarzębski 

Autor: Małgorzata Wolak
Ostatnia aktualizacja: 22.05.2017, godz. 11:38 - Małgorzata Wolak