W dniu 9 listopada rozpoczynają się zajęcia studiów podyplomowych: Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień - kontynuacja  i nowa edycja oraz Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym – kontynuacja i nowa edycja. Studentów zapraszamy w dniu 9 listopada o godzinie 8:20 na zajęcia w budynku dydaktycznym przy ul. Ofiar Katynia 6 (Dziekanat, Administracja i sale dydaktyczne).

Szczegółowy plan zajęć

Autor: Rafał Podleśny
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2013, godz. 21:51 - Rafał Podleśny