FUNDACJA INSTYTUT NA RZECZ PAŃSTWA PRAWA
oraz
KATEDRA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ KUL
zapraszają na Konferencję
pod Patronatem Honorowym Prezydenta Miasta Lublin

 

„STUDENCI ZAGRANICZNI W LUBLINIE:
MIĘDZY INTEGRACJĄ A WYKLUCZENIEM”


· 10 czerwca 2015 · Collegium Iuridicum KUL przy ul. Spokojnej 1 w Lublinie ·


PROGRAM

 

10:00-10:30 recepcja / kawa

 

10:30-10:45 Otwarcie Konferencji (Ks. Prof. dr hab. Piotr Stanisz, Dziekan WPPKiA KUL; Prof. dr hab. Artur Kuś, Dyrektor Instytutu Europeistyki KUL; Dr Mariusz Sagan, Urząd Miasta Lublin oraz Dr Tomasz Sieniow, Prezes Zarządu Fundacji Instytut na rzecz Państwa Prawa)

 

10:45-12:30 Sesja I: Integracja studentów zagranicznych w Lublinie (Moderacja: Dr Anna Kosińska)

• Kontekst demograficzny internacjonalizacji polskich uczelni a polityka imigracyjna - JM Prof. Krystyna Iglicka-Okólska, Rektor Uczelni Łazarskiego
• Jak oceniają studia w Lublinie studenci z wybranych państw Partnerstwa Wschodniego - Prof. Bohdan Rożnowski, Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL
• Wolontariat i medialne inicjatywy służące integracji cudzoziemców w Lublinie - Dr Wojciech Wciseł, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Lublinie, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej KUL
• Studenci zagraniczni w społecznej przestrzeni miasta - Prof. Zofia Kawczyńska-Butrym, Zakład Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami UMCS
• Dyskusja

 

12:30-12:45 przerwa kawowa


12:45-13:45 Sesja II: Studenci z Ukrainy w Lublinie (Moderacja: Dr Maciej St. Zięba)
• Studenci z Ukrainy w Lublinie. Rosnąca liczba - rosnące problemy? -
Yulian Hofman, Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa
Panel dyskusyjny:
• Witalij Biłyj, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie
• JM Doc. Henryk Stefanek, Kanclerz Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola
• Wiktoria Herun, Program Study in Lublin, Urząd Miasta Lublin

 

13:45-14:00 Działalność Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów w latach 2009-2015 – Dr Tomasz Sieniow, Sekretarz Lubelskiej Regionalnej Sieci Wsparcia Imigrantów

 

14:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

Konferencja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, budżetu państwa oraz Gminy Lublin
Autor: Paweł Wojtasik
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2015, godz. 13:42 - Paweł Wojtasik