Studenckie Koło Naukowe Pedagogów „Paideia” zostało założone w roku akademickim 2004/2005. Założycielami i pierwszymi członkami organizacji studenckiej byli: Michał Korczak, Anna Potęcka i Izabela Ogrodnik. Obecnie opiekunem jest dr hab. Danuta Grzesiak-Witek.

 

W trakcie swego funkcjonowania, dla członków Koła ważna była i jest działalność profilaktyczna, samorealizacja, zdobywanie nowych doświadczeń i poszerzanie własnych możliwości. Celem działalności Koła jest w szczególności:

► poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;

► rozwijanie życia naukowego wśród studentów;

► rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi;

► promowanie działalności Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli;

► popularyzowanie wiedzy z zakresu profilaktyki społecznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, pedagogiki specjalnej, pedagogiki wczesnoszkolnej i pedagogiki resocjalizacyjnej;

► inicjowanie przedsięwzięć na rzecz społeczeństwa;

► podtrzymywanie dobrych stosunków między studentami a nauczycielami akademickimi.

 

Cele wyżej określone realizowane są w szczególności przez organizowanie spotkań naukowych, dyskusji, warsztatów i konferencji; wyjazdy na seminaria naukowe i konferencje; spotkania i współpracę z organizacjami o podobnym profilu działania; współpracę z instytucjami państwowymi i pozarządowymi; współpracę z placówkami oświatowymi i opiekuńczo-wychowawczymi; współpracę przy wydawaniu periodyków zamieszczających prace studentów Instytutu Pedagogiki WZPiNoS KUL w Stalowej Woli.

 

Działalność Koła Naukowego Pedagogów „Paideia”:

► Marzec 2005 roku – spotkanie naukowe mające na celu zaprezentowanie różnego rodzaju narkotyków za pomocą ich atrap oraz omówienie do jakich należą grup, jakie niosą skutki zdrowotne i zagrożenia.

► Kwiecień 2005 roku – w gimnazjum nr 6 w Stalowej Woli odbyła się debata pod hasłem „Młodzież narkotykom mówi NIE”. Członkowie Koła brali czynny udział w dyskusjach na temat narkotyków oraz przygotowali pantomimę, która była częścią rozpoczynającą spotkanie. Celem pantomimy było pokazanie, do czego mogą prowadzić narkotyki.

► Marzec 2006 roku – członkowie Koła udali się do Aresztu Śledczego w Nisku. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z warunkami i problemami życia osadzonych. Ta wizyta ukazała, jak trudna jest praca w zakładzie.

► Kwiecień 2007 roku – członkowie Koła rozpoczęli cykl spotkań dotyczących problemu uzależnień.

► Grudzień 2007 roku – Koło wzięło udział w przygotowaniu Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Edukacja zdrowotna w naukach medycznych i społecznych”.

► Kwiecień 2008 roku – odbyło się kolejne spotkanie z cyklu spotkań profilaktycznych dotyczących uzależnień. Tematem tego spotkania było uzależnienie od nikotyny. Zostały również przedstawione wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów wydziału, dotyczących ich świadomości o nikotynizmie.

► Listopad 2008 roku – Koło rozpoczęło cykliczne spotkania Studenckich Warsztatów Plastycznych.

► Listopad i grudzień 2011 roku – zorganizowanie akcji charytatywnej „Dla Eweliny”.

► 2012 rok – współpraca ze stowarzyszeniem „Tarcza” przy realizacji działań animacyjno-rekreacyjnych podczas dni Stalowej Woli.

► Listopad 2012 roku – inauguracja XVI edycji Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej Eutrapelia.

► Listopad 2012 roku – współpraca z warsztatami terapii zajęciowej „Nadzieja”.

► Maj 2014 roku – pomoc przy organizacji Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo a zdrowie w warunkach zmian społecznych”.

► Czerwiec 2015 roku – Koło było Członkiem Komitetu Organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Metodycznej nt. „Prawa Dziecka: Realizacja w Rodzinie i Społeczeństwie”.

► Październik 2015 roku – nawiązanie współpracy z Miejskim Domem Kultury w Stalowej Woli: „Wolontariat Studencki w Kulturze”.

Członkowie Koła „Paideia” od początku swej działalności brali czynny udział w życiu akademickim i studenckim stalowowolskiego wydziału KUL. Pomagali przy organizacji wielu konferencji naukowych, uczestniczyli w Lubelskich Festiwalach Nauki, organizowali akcje charytatywne i warsztaty plastyczne. Wszyscy członkowie Koła swą działalnością na rzecz uczelni zapisali się na długo w pamięci studentów i wykładowców.

Autor: Mirosław Rewera
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2016, godz. 10:46 - Mirosław Rewera