INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW:

a)  Instrukcja dla studenta;

b) Ulotka z podstawowymi informacjami dla studentów poszukujących samodzielnie miejsca stażowego.

 

I. PROGRAM STAŻU

Wszelkie formalności oraz pytania które dotyczą PROGRAMU stażu – należy kierować do mgr Beaty Zięby. Pani Beata jest dostępna pod mailem: zieba@kul.pl

 

II. SCENARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ - I STOPIEŃ STUDIÓW

III. SCENARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ - II STOPIEŃ STUDIÓW

IV. UMOWA STAŻOWA

V. ANEKS DO UMOWY STAŻOWEJ

VI. ZUS ZUA

Należy wypełnić obowiązkowo drukowanymi literami punkty:

- I.01 (wpisać "X")

- III.01-III.07

- IV.01-IV.04

- VI.01 (data - wpisać pierwszy dzień stażu!) VI.02, VI.03, VI.05 (wpisać "X")

- VII.01 (data - wpisać pierwszy dzień stażu!)

- XI.01-XI.07 (dane adresowe zgodnie z danymi na umowie stażowej!)

- XV.01 - (złożyć podpis czytelny)

VII. ZUS ZWUA

Należy wypełnić obowiązkowo drukowanymi literami punkty:

- I.01 (wpisać "X")

- III.01-III.07

- VI.01 - (złożyć podpis czytelny)

VIII. OBOWIĄZKOWE OŚWIADCZENIE STAŻYSTY

 

DOKUMENTY W ZAKRESIE REALIZACJI STAŻU

I. DZIENNIK STAŻU + LISTY OBECNOŚCI

II. ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU STAŻU

III. RAPORT KOŃCOWY

IV. ANKIETA MONITORUJĄCA - I

V. ANKIETA MONITORUJĄCA - II

VI. ANKIETA KOŃCOWA-ZATRUDNIENIE/KSZTAŁCENIE/DZ. GOSP.

VII. OPINIA - INFORMACJE

VIII. WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ STAŻU

Autor: Anna Branica
Ostatnia aktualizacja: 04.07.2019, godz. 15:51 - Piotr Siemaszko