1. Instrukcja dla studenta - przed podpisaniem umowy stażowej
  2. scenariusz rozmowy i formularz
  3. Wzór umowy dwustronnej
  4. Oświadczenie o stopniu pokrewieństwa - należy podpisać przed rozpoczęciem stażu
  5. Aneks nr 1 do umowy stażowej
  6. Oświadczenie do zgłoszenia do ubezpieczenia
  7. Formularz ZUS ZUA - do wypełnienia w biurze projektu
  8. Formularz ZUS ZWUA - do wypełnienia w biurze projektu
  9. Ankieta początkowa

WNIOSKI O REFUNDACJĘ:

  1. Wniosek o zwrot kosztów komunikacji miejskiej
  2. Wniosek o zwrot kosztów zakwaterowania

ROZLICZENIE KOŃCOWE STAŻY:

Po zakończeniu stażu oprócz listy obecności i dziennika stażu należy dostarczyć następujące dokumenty:

1. Raport końcowy

2. Zaświadczenie o ukończeniu stażu

3. Opinia/referencje od Jednostki Przyjmującej (nie ma wzoru do pobrania – forma zależna od Jednostki Przyjmującej)

4. Ankieta końcowa

 

logo_power_kolor1

Autor: Edyta Kołtun
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2018, godz. 14:51 - Joanna Jaros