Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą programów prorozwojowych realizowanych przez Dział Projektów Akademickich KUL. Celem oferowanego wsparcia jest podniesienie kompetencji kluczowych na rynku pracy. Zakładamy, że 50% Uczestników/czek projektu po zakończonym udziale podejmie decyzję o kontynuacji kształcenia lub znajdzie wymarzoną pracę.

 

Staż Kariery

Collegium Jana Pawła

C-527A

tel. 81 445-41-66

e-mail: stazkariery@kul.pl

Wsparcie psychologiczne

Dom Księży Studentów KUL

KONWIKT

tel. 81 445-41-65

e-mail: psycholog@kul.pl

Szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne, zajęcia z pracodawcami, zespoły projektowe

Collegium Jana Pawła

C-527

tel. 81 445-42-82

e-mail: zpu@kul.pl

 

Autor: Leszek Wojtowicz
Ostatnia aktualizacja: 20.11.2023, godz. 11:59 - Gabriela Kostrzanowska